Over ons

In mei 2012 kwam Jan van Alphen, thans voorzitter van Stichting Fides Spes et Amor met het idee om een concert te organiseren waarbij mensen konden genieten van regionale artiesten.
Om uitvoering te geven aan dit idee benaderde hij 2 personen die zijn fungeren als secretaris en penningmeester van deze Stichting te weten Gérard Kusters en Henk Hendriks.
Gemeenschappelijk hebben zij vervolgens besloten om jaarlijks een concert te organiseren voor bepaalde doelgroepen, te weten ouderen, jonge mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers van die doelgroepen.

logo herfstconcert

 

 

 

Daarvoor is een Stichting opgericht.

Deze Stichting heeft de naam van Fides Spes et Amor gekregen.
Het betekent: Geloof Hoop en Liefde.
De stichting heeft als doelstelling:
Het mogelijk maken en organiseren van concerten voor ouderen; jonge mensen met een beperking; mantelzorgers en vrijwilligers van deze doelgroepen, zulks vanuit een opvatting dat de gemeentelijke samenleving wordt bevorderd door deelname en participatie in kunst en cultuur van zo veel mogelijk doelgroepen, terwijl deze groepen (te weten ouderen, jonge mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers) van zichzelf vaak onvoldoende mogelijkheden hebben om in kunst en cultuur te participeren. Dergelijke concerten kunnen door hen worden beleefd als verrijking van hun cultuur en van hun welzijn.          

Het gaat dus over de doelgroepen die wonen binnen de gemeente Boxmeer en niet alleen in de plaats Boxmeer.

In mei 2012 gestart lukte het ons als Stichtingsbestuur het 1e concert te organiseren op zondag 29 oktober 2012 en wel in de Sint Petrus Basiliek te Boxmeer.

In een populaire taal hebben wij het concert de naam “Herfstconcert” gegeven
Jan Brandenburg (grafisch vormgever) was in die periode spontaan bereid om een logo te ontwerpen zoals hierboven is afgebeeld.

Aangezien er veel werk moest worden verzet, zoals het werven van sponsoren en artiesten; overleg met diverse organisaties, instellingen en middenstanders; afspraken met licht- en geluidstechniek etc. was het Stichtingsbestuur meer dan genoodzaakt  om uitbreiding van medewerkers te zoeken. Deze werden gevonden in de personen van: Thea Hoffman en Ed van Mackelenberg. Ed is in 2013 verhuist naar “s-Hertogenbosch en Thea Hoffman heeft de functie van penningmeester per één maart 2015 overgenomen van Henk Hendriks. Vanaf 2013 is de groep medewerkers uitgebreid met Bram van Kesteren, Paco van Deelen en Kas van Alphen.

Een Commissie van aanbeveling zag in 2012 tevens het levenslicht.
In deze Commissie namen zitting:
De Heer Jaap Schipper,
De Heer Ruud Lemmens
Burgemeester Karel van Soest                                                                                             De Heer Emiel Roemer                                                                                                           Pastor Jeu Timmermans

Na veel overleg met koren en individuele artiesten kwam er in 2012 uiteindelijk een concertprogramma tot stand waar wij als Stichtingsbestuur zeer content mee waren.
Het was een sterk gevarieerd concept wat na de uitvoering van het 1e Herfstconcert een perfecte formule bleek te zijn.
Het semi-klassieke karakter, afgestemd op de vermelde doelgroepen bleek een “gouden”-concept te zijn. Gelet op de enorm veel positieve reacties na afloop van het 1e concert en nog vele weken nadien, hebben wij besloten in 2013 en volgende jaren wederom Herfstconcerten te organiseren. Het 3e Herfstconcert heeft inmiddels ook al weer plaats gevonden en wel op 28 september 2014 eveneens in de Sint Petrus Basiliek te Boxmeer. Wij zijn het Kerkbestuur en Pastor Jeu Timmermans hier zéér erkentelijk voor.

Thans is de organisatie van een 4e Herfstconcert alweer in volle gang. De contracten met de meeste artiesten zijn (maart 2015) getekend en het belooft een concert te worden van een zéér bijzonder hoog niveau. Het programma en de artiesten is samengesteld samen met De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Afdeling Boxmeer i.v.m. hun 60 jarig bestaan in 2015.

Voor verdere informatie over het 1e, 2e en 3e Herfstconcert  wordt verwezen naar de desbetreffende pagina’s in het menu van deze website.